Missie in Gouda

 

Vanuit gebed en aanbidding krijgen we passie voor mensen en worden we gemobiliseerd om andere mensen in de stad te vertellen over onze Jezus en Zijn “goede nieuws”.

In de Bijbel kun je ontdekken dat de verkondiging en demonstratie van het “goede nieuws” kan worden samengevat in:  

Werken

Het tastbaar maken van het evangelie van Jezus Christus staat centraal.

Woorden

De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus staat centraal.

Wonderen

De demonstratie van het evangelie van Jezus Christus staat centraal.

Schuiven naar boven